Nedgangen i trafikken i august, sammenliknet med 2017 var på 3,7 prosent. En økning på 492 000 elbilpasseringer ble motvirket av 873 000 færre passeringer med fossildrevne biler. Dette ga en total trafikknedgang på 381 000 passeringer, sier økonomidirektør i Fjellinjen, Magne Liestøl Larsen.

Elbilandelen forsetter å øke

Elbilandelen i august var på 17,4 prosent, det er en økning fra 12,0 prosent i august 2017. Økningen i antall elbilpasseringer fra august i fjor til august i år var, som tidligere nevnt, på 492 000 passeringer.

Fordelingen på drivstoffgruppene bensin, diesel og nullutslipp (el- og hydrogen) er målt for hele døgnet. Tabellen under viser utviklingen for alle bomstasjonene i både Oslo og Bærum fra mars til og med august 2018.

Drivstoffordeling august

Den langsiktige trenden med nedgang i andel diesel- og bensinbiler og økning i andel elbiler fortsetter i august.

Tallene er basert på foreløpig tallmateriale.