Fra 1. oktober 2017 vil passeringer som registreres i tidsrommet mellom 06.30 - 09.00 og 15.00 - 17.00 på hverdager bli belastet med rushtidstillegg. Rushtidstillegg skal ikke kreves inn på helgedager, offisielle fridager og i juli måned.