Politikerne har bestemt at for kjøretøy i Takstgruppe 1, altså personbiler, er det drivstofftypen som avgjør hvilken takst du må betale. Det er kun for kjøretøy i takstgruppe 2 at det er euroklassen som avgjør prisen. Har du flere spørsmål om dette kan disse sendes til Oslo Kommune på epost: postmottak@byr.oslo.kommune.no