Oslo Kommune og Viken Fylkeskommune har bestemt at for kjøretøy i Takstgruppe 1, altså personbiler, er det drivstofftypen som avgjør hvilken takst du må betale. Det er kun for kjøretøy i takstgruppe 2 at det er euroklassen som avgjør prisen. 

Du kan lese mer om det i proposisjonen, Prop 86 S (2016-2017).