Miljødifferensieringen og hvordan takstene er gruppert er det politikerne som har besluttet i Oslopakke 3-avtalen. Vi som bompengeselskap har ingen mulighet til å gå utenom de takstgruppene som er bestemt her, og må derfor prise de som kjører med miljøvennlig diesel, som en «vanlig» dieselbil.

Du kan lese mer om det i proposisjonen, Prop 86 S (2016-2017).