Det er ikke installert informasjonstavler ved de nye bomstasjonene. Dagens prissystem har så mange priskategorier at det ikke ville vært enkelt å se gjeldende pris i forbifarten. Dette har også et trafikksikkerhetsmessig aspekt. 

Oversikt over prisene våre