Veteranbiler eller andre norskregistrerte biler med korte bilnummer er pålagt å ha bombrikke, men får ikke fritak.