Motorsykkel, ATV og mopeder er fritatt for betaling og trenger ikke bombrikke.