Motorsykkel, mopeder og ATV som er registrert som firehjulssykkel er fritatt for betaling og trenger ikke bombrikke. ATV som er registrert som traktor, har ikke fritak.