Du kan ikke betale allerede mottatte fakturaer på Vipps, men for å få fremtidige fakturaer i Vipps må du åpne for å motta fakturaer i Vipps-appen din. Da vil du få den neste fakturaen fra Fjellinjen i Vipps Faktura.