Du kan ikke betale allerede mottatte regninger på Vipps, men for å få fremtidige regninger i Vipps må du åpne for å motta regninger i Vipps-appen din. Da vil du få den neste regningen fra Fjellinjen i Vipps Regninger.