Vi sender fakturaen i Vipps Faktura til kunder som har åpnet for denne muligheten i sin egen Vipps-app. Vi vil gjerne sende fakturaer digitalt, og Vipps er et av flere alternativer. Vi jobber for å redusere mengden papirfakturaer.