Det er vedtatt at man skal betale for den dyreste passeringen innen en time. Med dagens systemløsning hender det likevel at man noen ganger betaler for den billigste. Dette vil løses med ny systemløsning som kommer i 2020.