Den vanligste årsaken til at du kan få en faktura for en bil du har solgt er at AutoPASS-avtalen ikke er sagt opp. Våre systemer er ikke knyttet opp mot Statens vegvesens motorvognregister, derfor er det viktig at du varsler oss parallelt ved bilbytte.  

Du kan avlsutte avtalen din på Min side eller via appen vår.

Har du flere spørsmål om dette kan du kontakte oss så ser vi på saken sammen.