Det kan dessverre skje at passeringer blir feil avlest en sjelden gang. Bilskiltet er i så fall feiltolket, og passeringen blir da fakturert til feil person. 

Hvis du har blitt fakturert for en passering på et sted du aldri har vært, kontakt oss slik at vi kan se nærmere på saken. Er det en feilregistrerte passering som er registrert med bilde og ikke bombrikken sletter vi den og du får en ny faktura.