Fritak gjelder elbil, hydrogenbil, HC-kort, ambassadebil, utrykningskjøretøy og buss i rute.

Får å passere gratis i våre bomanlegg må du ha en aktiv fritaksavtale. Hvis du ikke har det kan du opprette det ved å fylle ut skjema.

Det er depositum på bombrikken, så selv om du har fritak vil du motta en faktura for depositumet.