Hvor ofte du får faktura fra oss kommer an på hvor mye du kjører og om du får fakturaen elektronisk eller på papir.

 

For deg med eFaktura

  • Kjører du for mer en 100 kroner per måned får du faktura etter ca. en måned/en faktura per måned
  • Har du kjørt for mindre enn 100 kr får du faktura etter ca. to måneder
  • Kjører du for mer enn 2500 i måneden, kan du få to fakturaer i løpet av en måned.


For deg som mottar faktura i Vipps

  • Kjører du for mer en 100 kroner per måned får du faktura etter ca. 14 dager
  • Har du kjørt for mindre enn 100 kr får du faktura etter ca. en måned


For deg som mottar faktura på papir

  • Kjører du for mer en 200 kroner per måned får du faktura etter ca. en måned/en faktura per måned
  • Har du kjørt for mindre enn 200 kr får du faktura etter ca. to måneder
  • Kjører du for mer enn 2500 i måneden, kan du få to fakturaer i løpet av en måned.


EHF - Elektronisk handelsformat for bedrifter

  • Kjører du for mer enn 2500 i måneden får du fakturaer ca. hver 14. dag
  • Kjører du for mindre en 2500 kr i måneden får du faktura en gang i måneden