Det er mulig å betale fakturaen i Vipps inntil noen dager etter forfall. Du får en varsling på forfallsdato. Hvis fakturaen ikke betales, vil du få en betalingspåminnelse i posten.