Forflytningshemmede med gyldig parkeringstillatelse i minimum to år fra kommunen har rett til fritak i bomringer knyttet til byområder. Det betyr at det er gratis passering i disse anleggene: i og rundt Oslo (Fjellinjen), Bergen, Nord-Jæren, Hauglandspakken, Miljøpakken i Trondheim, Kristiansand, Vegpakke i Harstad, Bypakke Grenland, Bypakke Nedre Glomma, Førdepakken og Bypakke Bodø. 

Du kan kun ha fritak på én bil. For å få fritak, må du ha en gyldig AutoPASS-avtale, før du kan søke om fritak her.

AutoPASS-brikke bestiller du på autopass.no