Forflytningshemmede med gyldig parkeringstillatelse i minimum to år fra kommunen har rett til fritak i bomringer knyttet til byområder. Det betyr at det er gratis passering i disse anleggene: i og rundt Oslo (Fjellinjen), Bergen, Nord-Jæren, Tønsberg, Namdal, Hauglandspakken, Miljøpakken i Trondheim, Kristiansand, Vegpakke i Harstad, Bypakke Grenland, Bypakke Nedre Glomma, Førdepakken og Bypakke Bodø. 

Du kan kun ha fritak på én bil. For å få automatisk fritak, må du ha AutoPASS-avtale. Hvis du ikke har AutoPASS-avtale, kan du bestille det her.