Hvis du har blitt belastet for passeringer i perioden da bilen eller skiltet var stjålet, sender du oss e-post til webkunde@fjellinjen.no med kopi av politianmeldsen, så ser vi på saken.