Alle takster utover Oslo og Bærum kommer fra Statens Vegvesen og oppdateres ca. 3 ganger i året. Har du oppdaget en feil i kalkulatoren? Bruk feilmeldingskjemaet på siden.