Alle som har en AutoPASS-brikke får 10 % rabatt i Oslo og Bærum. Du får automatisk rabatt i mange norske anlegg med brikke fra Fjellinjen.

I noen bompengeanlegg kan du få større rabatt mot at du betaler et forskuddsbeløp. Dette gjelder for eksempel Bergen eller Veipakke Salten. Er du usikker på om du kjører ofte i bomanlegg hvor det kan lønne seg med tilleggsavtale, finner du en full oversikt på Autopass.no.

Fakta om tilleggsavtale:

  • Større rabatt i noen bompengeanlegg mot at du betaler på forskudd
  • Du betaler separat til anlegget du har tilleggsavtale med. Du får faktura for passeringer i resten av landet på etterskudd fra oss.
  • Du kan ha så mange tilleggsavtaler du ønsker

Du oppretter en tilleggsavtale ved å gå inn på Min side og velg "Ny avtale". Du får da opp et kart, velg hvilket selskap du ønsker å opprette tilleggsavtale med. Deretter inkluderer du de aktuelle bilene i avtalen.