Alle som har en AutoPASS-brikke får rabatt i mange av de norske anlegg med en AutoPASS-brikke.

I noen bompengeanlegg kan du få større rabatt mot at du betaler et forskuddsbeløp. Dette gjelder for eksempel Nord-Jæren eller Veipakke Salten. Det er også noen du ikke får automatisk rabatt. Er du usikker på om du kjører ofte i bomanlegg hvor det kan lønne seg med tilleggsavtale, finner du en full oversikt på Autopass.no.