Vegdirektoratet har i samråd med Samferdselsdepartementet bestemt at sporfri AutoPASS-avtale skulle avvikles 15.august 2019. Grunnen til dette er fordi det var i strid med bokføringsregelverket og den nye personvernforordningen som kom i 2018. Din sporfrie AutoPASS-avtale ble 15.august 2019 gjort om til en ordinær AutoPASS-avtale. Alle passeringene lagres i 5 år etter utløp av regnskapsåret, og du har full oversikt over dine bompasseringer på Min side.