Du kan skaffe deg avtale på våre nettsider her:

Inngå AutoPASS-avtale

Du kan også  gjøre det via appen vår.