Du har rett til gratis passeringer i våre anlegg dersom du:

* Motorsykkel, mopeder og ATV er fritatt for betaling og trenger ikke bombrikke.
* Veteranbiler eller andre norskregistrerte biler med korte bilnummer må ha bombrikke, men får ikke fritak.