Hvis du ikke har AutoPASS-brikke, holder det å levere salgsmeldingen til Statens vegvesen.

Hvis du har AutoPASS-brikke registrert på bilen må du kontakte utstederen av brikken for å si opp avtalen. Hvis du har tidligere hadde AutoPASS fra Fjellinjen, er AutoPASS-avtalen din flyttet til Fremtind Service. Fjellinjens AutoPASS-utsteder er solgt til Fremtind og heter nå Fremtind Service.