Ja, det får du. Det er fortsatt fritak i alle våre bomstasjoner, så lenge du har en aktiv AutoPASS-avtale og HC-kort registrert på avtalen. HC-kortet må ha en gyldighetstid på minumum to år for å få fritak.

Hvis du ikke har AutoPASS-avtale fra før og ikke sendt oss inn kopi av HC-kortet, kan du gjøre det her.