Slik finan­sie­rer Fjellin­jen utbyg­ging av vei og kol­lek­tiv

tegning av prosessen av hvordan fjellinjen jobber med finansiering fra innkreving fra bilister
Fjellinjen finansierer fremtidens mobilitetsløsninger i Oslo og Viken. Slik finansierer Fjellinjen utbygging av vei og kollektiv.

Fjellinjen driver ikke bare med innkreving av bompenger. Selskapet finansierer også fremtidens trafikkløsninger i osloområdet.

Bompengemidlene blir tilgjengeliggjort for Oslopakke 3. Det er den overordnede planen for finansiering, utbygging og drift innen kollektivtransport og gang- og sykkelveier i Stor-Oslo.

Hver bompassering er i praksis en finansiell transaksjon. I snitt registreres det mer enn 32 millioner passeringer i Fjellinjens bomstasjoner hver måned.

Fjellinjens årlige inntekter er cirka 4 milliarder kroner. Det gjør Fjellinjen til et av Norges 250 største selskaper målt i omsetning.

Stortinget har vedtatt at Fjellinjen har en innkrevingsrett og en finansieringsplikt. Det innebærer at Fjellinjen har rett til å kreve inn bompenger i osloområdet, og har plikt til å finansiere vedtatte prosjekter i Oslopakke 3.

For å sikre stabil finansiering av prosjektene i Oslopakke 3 delfinansieres disse gjennom utstedelse av børsnoterte sertifikat- og obligasjonslån dersom behovet for bompengemidler oppstår før disse inntektene er krevd inn. Dette er lån som er notert på Nordic ABM/Oslo Børs.

Slik jobber Fjellinjen med finansiering:

  • Selskapet håndterer over en million daglige transaksjoner. For Fjellinjen er det kritisk viktig at alle transaksjoner registreres, prises korrekt, faktureres og betales.
  • Fjellinjen benytter sertifikat- og obligasjonsmarkedet ved mellomfinansiering av prosjekt. Det gjør at kontantstrømmen inn til Oslopakke 3 kan tilpasses behovet og fremdriften i prosjektene.
  • Publiserer informasjon og rapporter i henhold til kravene som stilles til et selskap med børsnoterte lån.
  • Høye krav til oppetid, overvåkning av verdikjeden og korrekt identifikasjon og prising av passeringer: Det er store potensielle tap knyttet til feil og nedetid.
  • Fjellinjen utbetaler store beløp i enkelttransaksjoner til store prosjekter i Oslopakke 3. Det krever stor grad av sikkerhet, svindelforebyggende tiltak og oppfølgning.
  • Fjellinjen er omfattende myndighetsregulert. Fjellinjen er regulert gjennom bransjereguleringer, børsregulativ, regler for offentlig eide selskaper og føringer fra Samferdselsdepartementet.