Det er tre bomringer; Bygrensen, Osloringen og Indre ring. Den største endringen for deg som bor i Bærum er at Bærumsringen får rushtidsavgift og at bomringen utvides til å bli en bomring rundt hele Oslogrensen, og endrer navn til Bygrensen.

Se oversikt over hvor alle bomstasjonene blir plassert 

Det har også kommet et nytt takstsystem. Med det nye systemet er det lavere pris per passering enn det var, men det kan bli flere passeringer per biltur. Det gjør at noen bilturer vil koste mindre og noen mer enn det det gjorde.

Se full oversikt over prisene.

Nedenfor ser du eksempler på ulike kjøreturer fra Bærum. Prisene er for personbil som bruker bensin.

Tur/retur Sandvika-Lysaker
Pris uten AutoPASSPris med AutoPASS
Pris før 1.juni uten rush18 kr16,20 kr
Pris før 1.juni med rush18 kr16,20 kr
Pris fra 1.juni uten rush21 kr16,80 kr
Pris fra 1.juni med rush28 kr22,40 kr
Tur/retur Sandvika-Oslo sentrum
Pris uten AutoPASSPris med AutoPASS
Pris før 1.juni uten rush63 kr56,70 kr
Pris før 1.juni i rush73 kr65,70 kr
Pris fra 1.juni uten rush63 kr50,40 kr
Pris fra 1.juni i rush84 kr67,20 kr
Tur/retur Sandvika-Lillestrøm
Pris uten AutoPASSPris med AutoPASS
Pris før 1.juni uten rush108 kr97,20 kr
Pris før 1.juni med rush128 kr115,20 kr
Pris fra 1.juni uten rush194 kr67,20 kr
Pris fra 1.juni med rush252 kr89,60 kr


Du kan også sjekke din reise i bompengekalkulatoren vår.

Bompengekalkulator 

AutoPASS-avtale vil lønne seg enda mer

  • Rabatten har øket fra 10 til 20 % for kjøretøy under 3.500 kg
  • Timesregel; du betaler kun for én bompassering i timen i området Indre ring og Oslo ringen, og én bompassering i timen i Bygrensen
  • AutoPASS-avtalen er gyldig i hele Skandinavia og alle bompasseringer kommer på en samlet faktura fra oss
  • Det er ingen månedsavgift eller årsavgift, kun depositum for bombrikken på 200 kr som du får tilbake når du avslutter AutoPASS-avtalen. Du betaler altså kun for dine faktiske bompasseringer 

Har du ikke AutoPASS-avtale?

Bestill AutoPASS-avtale i dag