Fra 1.juni vil det være tre bomringer; Bygrensen, Osloringen og Indre ring. Den største endringen for deg som bor i Bærum vil være at Bærumsringen får rushtidsavgift og at bomringen utvides til å bli en bomring rundt hele Oslogrensen, og endrer navn til Bygrensen.

Se oversikt over hvor alle bomstasjonene blir plassert 

Det vil også komme et nytt takstsystem. Med det nye systemet blir det lavere pris per passering enn i dag, men det kan bli flere passeringer per biltur. Det gjør at noen bilturer vil koste mindre og noen mer enn det det gjør i dag.

Se full oversikt over prisene.

Nedenfor ser du eksempler på ulike kjøreturer fra Bærum. Prisene er for personbil som bruker bensin.

Tur/retur Sandvika-Lysaker
Pris uten AutoPASSPris med AutoPASS
Dagens pris uten rush18 kr16,20 kr
Dagens pris med rush18 kr16,20 kr
Pris fra 1.juni uten rush21 kr16,80 kr
Pris fra 1.juni med rush28 kr22,40 kr
Tur/retur Sandvika-Oslo sentrum
Pris uten AutoPASSPris med AutoPASS
Dagens pris uten rush63 kr56,70 kr
Dagens pris i rush73 kr65,70 kr
Pris fra 1.juni uten rush63 kr50,40 kr
Pris fra 1.juni i rush84 kr67,20 kr
Tur/retur Sandvika-Lillestrøm
Pris uten AutoPASSPris med AutoPASS
Dagens pris uten rush108 kr97,20 kr
Dagens pris med rush128 kr115,20 kr
Pris fra 1.juni uten rush194 kr67,20 kr
Pris fra 1.juni med rush252 kr89,60 kr


Du kan også sjekke din reise i bompengekalkulatoren vår.

Bompengekalkulator 

AutoPASS-avtale vil lønne seg enda mer

  • Rabatten økes fra 10 til 20 % for kjøretøy under 3.500 kg
  • Timesregel; du betaler kun for én bompassering i timen i området Indre ring og Oslo ringen, og én bompassering i timen i Bygrensen
  • AutoPASS-avtalen er gyldig i hele Skandinavia og alle bompasseringer kommer på en samlet faktura fra oss
  • Det er ingen månedsavgift eller årsavgift, kun depositum for bombrikken på 200 kr som du får tilbake når du avslutter AutoPASS-avtalen. Du betaler altså kun for dine faktiske bompasseringer 

Har du ikke AutoPASS-avtale?

Bestill AutoPASS-avtale i dag