Vi bekrefter å ha mottatt din søknad om fritak.


Søknader om fritak behandles i rekkefølgen de kommer inn, og saksbehandlingstiden er normalt ca. en uke fra søknaden er komplett.

Du mottar svar på e-post når vi har ferdigbehandlet din søknad.