For å få innvilget fritak må HC-kortet være gyldig i minimum to år. Det kreves også at innehaver av HC-kortet har gyldig AutoPASS-avtale i sitt navn. 

Slik søker du:

Fyll inn søknadsskjema nedenfor. Husk å fylle inn alle felter og legg ved alle nødvendige vedlegg. Vi kan ikke innvilge fritak før all nødvendig informasjon og dokumentasjon er sendt inn.  Saksbehandlingstiden er normalt ca 1 uke fra søknaden er komplett.  

Disse vedleggene må lastes opp i søknaden: 

  • HC-kort: Bilde/kopi av forsiden og baksiden av HC-kortet.

  • Dokumentasjon på at AutoPASS-avtalen står i samme navn som søker/innehaver av kortet. Dette kan dokumenteres ved:

Fritaket ditt faller bort hvis:

  • Du sier opp AutoPASS-avtalen din.

  • AutoPASS-avtalen din er sperret eller at brikken ikke er aktiv. 

Du må søke på nytt hvis:

  • Du bytterAutoPASS-brikke.

  • Når gyldigheten på HC-kortet ditt utløper.

Hvor gjelder fritaket?

Fritaket for forflytningshemmede gjelder kun i bomringer rundt byområder, se fullstendig oversikt på autopass.no.

Spørsmål om fritak:

Har du ikke fått svar på spørsmålet ditt i denne artikkelen, kan du sende en e-post til fritak@fjellinjen.no.

Du kan også sende brev til oss. Fjellinjen, Postboks 459 Sentrum. 0105 Oslo.

Trenger du å snakke med en saksbehandler om fritak kan du sende en mail til fritak@fjellinjen.no, så kontakter vi deg. 

For søknad om fritak må skjemaet nedenfor benyttes.

 

 

Marker alle filene du vil sende i dialogboksen

Huskeliste før innsendelse av skjema:

Har du husket å legge ved både forsiden og baksiden av HC-kortet OG dokumentasjon på AutoPASS-avtale?