Med AutoPASS-avtale får du 20 % rabatt på passeringene og du får fordelene månedstak og timesregel som gir deg vesentlig lavere pris, enn hvis du ikke har AutoPASS-avtale.

Har du AutoPASS-avtale fra før på elbilen din, trenger du ikke å oppdatere bombrikken din eller bestille ny. Fra 1.juni vil passeringer automatsik bli regsitrert med elbil-priser.

Elbiler over 3.500 kg og hydrogenbiler vil fortsatt få fritak.

Bestill AutoPASs

Her kommer bomstasjonene i Oslo og Akershus

Takster

Nedenfor ser du foreslåtte takster for elbil i Oslo og Akershus. Takstene som er foreslått er bestemt i Oslopakke 3-avtalen og er i 2018-kroner. Takstene kan endre seg i tråd med konsumprisindeksen og endelige takster vedtas av Vegdirektoratet før innføring.

Det er kun takster for takstgruppe 1, ettersom takstgruppe 2 ennå får fritak.

Indre ring
ToveisbetalingElbil uten AutoPASSElbil med AutoPASS (20 % rabatt)
Utenom rush4 kr3,20 kr
I rushtiden8 kr6,40 kr

 

Osloringen
ToveisbetalingElbil uten AutoPASSElbil med AutoPASS (20 % rabatt)
Utenom rush5 kr4 kr
I rushtiden10 kr8 kr
Bygrense- betaling inn i Oslo
EnveisbetalingElbil uten AutoPASSElbil med AutoPASS (20 % rabatt)
Utenom rush5 kr4 kr
I rushtiden10 kr8 kr

Her finner du alle foreslåtte takster fra 1. juni 2019