Fri­tak for let­te elvare­bi­ler

Kjøretøy registrert som elvarebil med en tillatt totalvekt opptil 3500 kilo får fritak i Fjellinjens bomstasjoner.

Fritaket gjelder kun i Fjellinjens bomstasjoner i og rundt Oslo.

Det er etter regelverket et krav om søknad og gyldig AutoPASS-avtale for at elvarebiler skal få fritak fra bompenger.

Etter dagens praksis kjører likevel alle elvarebiler med en tillatt totalvekt opptil 3500 kg gratis i Fjellinjens bomstasjoner. Grunnen til dette er at det sentrale bompengesystemet ikke skiller på elvarebiler med og uten AutoPASS-avtale.

Per i dag trenger du derfor ikke å søke om dette fritaket.

Vi gjør oppmerksom på at dette kan endre seg, og at formelle krav til søknad og gyldig AutoPASS-avtale vil kunne tre i kraft på et senere tidspunkt.

Spørsmål om fritak:
Har du ikke fått svar på spørsmålet ditt i denne artikkelen, kan du sende en e-post til fritak@fjellinjen.no.

Du kan også sende brev til oss. Vår postadresse er:

Fjellinjen

Postboks 459 Sentrum

0105 Oslo

Trenger du å snakke med en saksbehandler om fritak kan du sende en mail til fritak@fjellinjen.no, så kontakter vi deg.