Fri­tak for hydro­gen­kjøre­tøy

Hydrogenbiler med en tillatt totalvekt opptil 3500 kilo får fritak i Fjellinjens bomstasjoner. Fra 15. mai 2023 er det et krav for å få fritak at hydrogenbilen har en gyldig AutoPASS-avtale.

Fritaket vil kun gjelde i Fjellinjens bomstasjoner i og rundt Oslo.

Hydrogenbiler uten AutoPASS-avtale på passeringstidspunktet faktureres som et nullutslippskjøretøy og får lik takst som elbiler. Skaffer du deg AutoPASS-avtale vil fritaket automatisk gjelde og du trenger ikke å sende søknad for å få fritak. Faktura for passeringer i perioden uten gyldig AutoPASS-avtale må betales.

Spørsmål om fritak:
Har du ikke fått svar på spørsmålet ditt i denne artikkelen, kan du sende en e-post til fritak@fjellinjen.no.

Du kan også sende brev til oss. Vår postadresse er:

Fjellinjen

Postboks 459 Sentrum

0105 Oslo

Trenger du å snakke med en saksbehandler om fritak kan du sende en mail til fritak@fjellinjen.no, så kontakter vi deg.