En faktura per bileier
Bedrifter og bileiere med mange biler får en samlet faktura for sine biler. Dette gjelder biler som ikke har AutoPASS-avtale. 

Fjellinjen fakturerer ikke bilister med gyldig AutoPASS-avtale.