Bom­rin­ge­ne i Stor-Oslo

Fjellinjens 83 bomstasjoner er fordelt på tre bomringer. Indre ring, Osloringen og Bygrensen.

Velg ring:

Indre ring

Bomstasjoner på utsiden av Ring 2 i Oslo med "armer" mot Grefsen og Trosterud – med betaling i begge kjøreretninger. (Totalt 38 bomstasjoner).

Osloringen

Den opprinnelige bomringen i Oslo – med betaling i begge kjøreretninger. (Totalt 22 bomstasjoner).

Bygrensen

Bomstasjoner i nærheten av kommunegrensen mellom Oslo og Follo / Romerike / Bærum – kun betaling for trafikk inn mot Oslo. (Totalt 23 bomstasjoner).