Rushtidsavgift i Oslo

Nye takster i bomringen fra 1. oktober