Under er det listet opp de vanligste funksjonene i webservicen.

  • Uttrekk av alle passeringer for et bestemt døgn
  • Uttrekk av alle passeringer for et gitt fakturanummer
  • Uttrekk av alle ubetalte fakturaer
  • Uttrekk av alle passeringer for en bestemt bombrikke i en gitt tidsperiode
  • Uttrekk av alle aktive kontrakter samt de kontrakter som er avsluttet de siste tre månedene
  • Melde inn bombrikker til en eksisterende avtale
  • Melde ut bombrikker fra en eksisterende avtale


Er dette aktuelt for deg og din bedrift, send oss en e-post til webkunde@fjellinjen.no