Miljødifferensieringen og hvordan takstene er gruppert er det politikerne som har besluttet i Oslopakke 3-avtalen. Vi som bompengeselskap har ingen mulighet til å gå utenom de takstgruppene som er bestemt her, og må derfor prise de som kjører med miljøvennlig diesel, som en «vanlig» dieselbil.

Har du ytterliger spørsmål eller innsigelser om takstinndelingen kan disse sendes til Oslo Kommune på e-post:  postmottak@byr.oslo.kommune.no