Se alle prisene her:

Prisoversikt

Fra 1.juni 2019 kommer det nye bomstasjoner og takster. 

Priser fra 1.juni