Med det nye systemet blir det lavere pris per passering enn i dag, men det blir flere passeringer per biltur. Dette innebærer at flere bilturer i Oslo blir belastet med bompenger og at flere derfor blir med på å betale for vei- og kollektivtiltakene i Oslopakke 3.

Endringene som planlegges innført fra 1. juni er trinn 2 i den reviderte avtalen for Oslopakke 3. Den er vedtatt av Oslo bystyre og Akershus fylkeskommune, og godkjent av Stortinget. Trinn 1 var innføring av tids- og miljødifferensierte bompengetakster i oktober 2017.

Lurer du på på hva det vil koste for deg og din reise?

Sjekk hva det vil koste med vår
bompengekalkulator

Bestill AutoPASS-avtale i dag

Bompengeinnkreving fra 83 stasjoner fordelt på tre bomringer

kart over de nye bomstasjonene
på vegvesen.no

Fakta om takster fra 1. juni 2019

 • Lavere pris per passering enn i dag, men det blir flere passeringer per biltur
 • Det blir rushtidsavgift og miljødifferensierte takster i alle tre bomringer
 • Elbiler begynner å betale i bomringen
 • Felles timesregel og månedstak på 120 passeringer for Indre ring og Osloringen for de med AutoPASS-avtale
 • Bomstasjonene på Bygrensen omfattes av separat timesregel og månedstak på 60 passeringer
 • Rabatten med AutoPASS-avtale økes fra 10 til 20 %
 • Rabatten med AutoPASS-avtale for tunge kjøretøy faller bort, men timesregel og månedstak vil fortsatt gjelde

Se foreslåtte takster

Fordeler med AutoPASS-avtale fra 1.juni

 • Rabatten økes fra 10 til 20 % for kjøretøy under 3.500 kg
 • Timesregel; du betaler kun for én bompassering i timen i området Indre ring og Oslo ringen, og én bompassering i timen i Bygrensen
 • AutoPASS-avtalen er gyldig i hele Skandinavia og alle bompasseringer kommer på en samlet faktura fra oss
 • Det er ingen månedsavgift eller årsavgift, kun depositum for bombrikken på 200 kr som du får tilbake når du avslutter AutoPASS-avtalen. Du betaler altså kun for dine faktiske bompasseringer 

Bestill AutoPASS-avtale i dag