Her er oversikt over prisene på bompasseringene i Oslo og Bærum.
Takstgruppe 1Takstgruppe 2
Passeringer i Oslo, uten avtalekr 35,00kr 105,00
Passeringer i Oslo, med avtale (10% rabatt)kr 31,50kr 94,50
Passeringer i Bærum, uten avtalekr 17.50kr 52,50
Passeringer i Bærum, med avtale (10 % rabatt)kr 15,75kr 47,25

Takstene er vedtatt av Statens vegvesen Region øst og er gjeldene fra 1. juli 2017.

Taksgruppe 1 er kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg. Takstgruppe 2 er kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg. Kjøretøy som er i Kjøretøygruppe M1 og er over 3500 kg betaler taksen til takstgruppe 1 hvis de har en AutoPASS-avtale. Du kan her lese om din bil er i kjøretøygruppe M1 og hva du eventuelt må gjøre.

Har du AutoPASS-avtale blir du kun belastet for en passering per time og maks 60 passeringener per kalendermåned. Dette gjelder separat for bomringen i Oslo og bomringen i Bærum. Les mer om fordelene med AutoPASS-avtale her.

Her finner du tidligere takster