Vi har etablert denne kanalen for å få belyst hendelser som ikke er i tråd med hva Fjellinjen skal være og stå for. Du kan henvende deg her enten du har konkrete bevis på hendelser som ikke er tråd med Fjellinjens ansvar og rolle, eller du bare har en dårlig magefølelse på at noe ikke er som det skal være. Vi ønsker å etterleve våre egne kvalitetskrav og oppfylle vårt samfunnsansvar, og setter pris på innspill om uønskede hendelser.

I denne kanalen kan du varsle om:

  • Kritikkverdige forhold der Fjellinjen AS er part
  • Samfunnsskadelig eller kriminelle aktiviteter relatert til bompengeinnkrevingen i Oslo der Fjellinjen AS ikke er part

 

Anonymitet og konfidensialitet

Du kan være helt trygg på at du kan bruke varslingskanalen og være anonym. Du velger selv om du vil oppgi personlige opplysninger eller om du ønsker å varsle anonymt. Hvis du oppgir dine personlige opplysninger, kan dette gjøre det enklere for oss å behandle varslingssaken. Alle varsler blir behandlet konfidensielt og i tråd med vårt kvalitetssystem.

 

Hva kan du varsle om?

Typiske eksempler på kritikkverdige forhold der Fjellinjen er part kan være:

  • korrupsjon eller andre økonomiske misligheter
  • brudd på lover, regler og retningslinjer
  • uforsvarlig saksbehandling
  • arbeidsforhold i strid med arbeidsmiljølovens krav
  • svikt i sikkerhetsrutiner og fare for liv og helse

Fyll ut skjema