Styreleder Cato HellesjøCato Hellesjø (Oslo) Styreleder

 

 

 

 

 

 

Tim Holmvik (Akershus) Nestleder

Astrid Løken Øyehaug (Oslo) Styremedlem

Mai-Lill Ibsen (Oslo) Styremedlem

Siri Hov Eggen (Akershus) Styremedlem

Ingebjørg Johannessen Styremedlem, valgt av de ansatte

Håkon Eidem Styremedlem, valgt av de ansatte