Registrering av passeringsopplysninger

Med avtale

Har du AutoPASS-avtale, er det i hovedsak brikken din som blir avlest og registrert ved passering. Unntak er tilfeller der brikken ikke har blitt avlest.

I slike tilfeller tar vi bilder av bilens skilter ved passering. Finnes det en gyldig avtale registrert på bilens skilter på passeringstidspunktet, vil passeringen belastes avtaleier. Faktura sendes ut som vanlig.

Vi gjør oppmerksom på at avtaler med inkassokrav automatisk blir sperret. Inntil kravet er betalt er avtalen registrert som ugyldig i vårt system og faktura, uten rabatt på passeringene, vil bli sendt per post til bilens eier. 

Uten avtale

Har du ikke gyldig AutoPASS-avtale, vil bilskiltene bli fotografert ved passering. Passeringen belastes registrert bileier på passeringstidspunktet (her følger vi opplysninger i Motorvognregisteret). Faktura sendes ut i etterkant.

 

Oppbevaring av passeringsopplysninger

Med avtale

Passeringsopplysninger knyttet til en avtale, oppbevares som hovedregel ett år i datasystemet vårt etter passeringsdato. Passeringer som er eldre enn dette blir automatisk slettet. Dette av hensyn til personvernet.

Passeringsopplysninger er også trykket på alle utstedte fakturaer, med mindre man som kunde har reservert seg mot dette. Fakturaer oppbevares i ti år etter at kravet er utstedt. Dette i henhold til regnskapsloven.

Har du bedt om sletting av passeringer ved avtaleinngåelse, sletter vi automatisk passeringsopplysninger straks passeringen er belastet avtalen (avregnet).  Vi gjør oppmerksom på at passeringsopplysningene i disse tilfellene ikke vil være tilgjengelig for senere kontroll. 

Uten avtale

Bilder knyttet til passeringer gjort av kunder uten avtale vil normalt slettes 60 dager etter at kravet er betalt. Er det knyttet en innsigelse til avgiften, beholdes bildet inntil saken er ferdigbehandlet.

Passeringsopplysninger er også trykket på alle utstedte fakturaer. Fakturaer oppbevares ti år etter at kravet er utstedt. Dette i henhold til regnskapsloven. 

 

Utlevering av passeringsopplysninger

Med avtale

På Min side kan du få oversikt over dine passeringer seks måneder tilbake i tid. Du kan også få tilsendt passeringsopplysninger ved å henvende deg til Fjellinjens kundeservice. Her kan vi gi deg passeringsutskrift ett år tilbake i tid. Vi gir ikke ut passeringsopplysninger muntlig per telefon. Dette av hensyn til regler om personvern. I tillegg til kunden (avtaleeier ved avtale og bileier uten avtale) selv er det per i dag kun politimyndighet som kan få utlevert passeringsopplysninger. 

Uten avtale

Dersom du ønsker å få kopi av tidligere utstedte fakturaer med passeringsopplysninger, kan du få dette ved å henvende deg til Fjellinjens kundeservice og vi kan sende deg dette. Vi gir ikke ut passeringsopplysninger muntlig per telefon. Dette av hensyn til regler om personvern. I tillegg til kunden selv er det per i dag kun politimyndighet som kan få utlevert passeringsopplysninger.