De sammenliknbare bomstasjonene er i hovedsak Osloringen og bomstasjonene på bygrensen mot Bærum og det må derfor tas forbehold om noe usikkerhet ved beregningene.

Totalt antall passeringer i alle bomringene har økt fra ca. 8,0 millioner bompasseringer i februar 2019 til ca. 30,6 millioner bompasseringer i februar 2020. Hovedårsaken skyldes flere bomstasjoner som registrerer passeringer og at mange stasjoner har fått betaling i begge retninger. I tillegg har det vært skuddår og en nesten snøfri februar. Vi har tidligere sett at på dager med snø går trafikken noe ned.

Fordeling på drivstoffgruppene bensin, diesel og elbil er målt for hele døgnet. Tabellen under viser en prosentvis fordeling for de tre bomringene i februar 2020.

Tabell

Trafikktakk, februar 2020

Tallene er basert på foreløpig tallmateriale.

Inntekter

Passeringsinntektene hittil i år ble kr 613 millioner. Dette er en økning på kr 96 millioner sammenlignet med samme periode i 2019. Økningen skyldes omleggingen av bompengesystemet 1. juni. Da ble det innført flere bomstasjoner som registrerer passeringer, mange stasjoner fikk betaling i begge retninger, betaling for elbil og lavere pris per passering for fossilbiler.

Hittil i år hadde Fjellinjen 62,5 millioner bompasseringer i sine bomstasjoner og gjennomsnittsinntekt per bompassering var på kr 9,8. I samme tidsrom i fjor hadde Fjellinjen 16,8 millioner bompasseringer og en gjennomsnittsinntekt på kr 30,8 per bompassering.

Av de 62,5 millioner bompasseringene er 25,0 millioner omfattet av timesregel og månedstak. Det betyr at disse bompasseringene er priset til kr 0,-. I samme periode 2019 utgjorde bompasseringer omfattet av timesregel og månedstak 0,7 millioner av 16,8 millioner bompasseringer. Andel bompasseringer gjort av kunder uten AutoPASS-avtale lå på 8,8 prosent hittil i år mot 11,0 prosent i samme periode i fjor.

Tallene er basert på foreløpig tallmateriale