Mest sannsynlig er det fordi innbetalingen din ikke gikk gjennom. Det kan da som oftest være at KID-nummeret ikke har blitt skrevet riktig. Da blir pengene automatisk tilbakebetalt. 

Det kan også være fordi det er blitt betalt en faktura to ganger. Da blir gang nummer to automatisk tilbakebetalt. 

Hvis du har spørsmål rundt kan du gjerne kontakte oss