Hvis du betaler fra en utenlandsk konto, må du bruke Iban og Swift. For å sikre at betalingen din blir registrert riktig er det viktig at du spesifiserer hvilke fakturanummer betalingen gjelder.

Fjellinjen

SWIFT: DNBANOKKXXX
IBAN: NO4115032540934