Det er to soner for timersregel. Den ene sonen er for Indre ring og Osloringen, og den andre sonen er for Bygrensen. Det betyr at du bare betaler for en passering i timen innenfor hver av sonene. Du betaler for den bompasseringen med høyest pris.

Les mer om AutoPASS-fordelen timesregel